Ömerli Belediyesi

İşçi Statüsüne geçirilecek personellere ait sınav sonuç ilanı

 

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’ ya istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 01.01.2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayınlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’ nın Geçici 23 ve 24’ üncü Maddelerinin Uygulanmasına Daire Usul ve Esaslar başlıklı Tebliğin 39. Maddesi gereği Ömerli Belediyesi’nce 13.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen uygulamalı sınav sonuçları listesi açıklanmıştır.

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğin 40. Maddesi gereği Valilikler bünyesinde oluşturulan sınav itiraz komisyonuna sınavlarda başarılı olamayanlar, sonuçların idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilanı tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İdarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilen sınav sonuçları tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

 

 

 

 

 

Ömerli Belediyesi

İşçi Statüsüne geçirilecek personellere ait sınav sonuç ilanı

Başvurusu Kabul Edilenler
Sıra No T.C.  Kimlik No Adı Soyadı Bağlı Olduğu Firma Adı Sınav Türü Sınav Tarihi Sonuç
1 164*****238 ABDULVAHAP DEMİRCAN ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018

 

Başarılı
2 185*****958 MEHMET ŞAKİR ŞİMŞEK ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
3 196*****612 HADİCE KAYA ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
4 206*****800 MEHMET  ALTUN ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
5 263*****756 CELAL  AYKUT ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
6 308*****216 SÜLEYMAN  ACAR ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
7 330*****112 MEHMET SELİM  AKGÜNDÜZ ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
8 360*****216 ABDULBARİ YILDIRIM ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
9 414*****368 ABDULAZİZ  ÜREN ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
10 424*****240 MEHMET MASUM SALMAN ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
11 531*****644 KEMAL  DAĞ ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı
12 595*****376 YUSUF KAYA ROZA SOSYAL HİZ.

ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.

MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI

Uygulamalı Sınav 13.03.2018 Başarılı