Ömerli Belediyesi
İşçi Statüsüne geçirilecek personellerin sınav isim listesi ilanı

 

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’ ya istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 01.01.2018 tarih ve 30288 sayı ile Resmi Gazete’ de yayınlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’ nın Geçici 23 ve 24’ üncü Maddelerinin Uygulanmasına Daire Usul ve Esaslar başlıklı Tebliğin 39. Maddesi gereği İşçi Statüsüne geçirilecek personellerin sınavı 13 Mart 2018 Salı günü Saat 10:00’da Ömerli Belediyesi’nde yapılacaktır.
01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğin 39. maddesinde geçen “Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İsim Listesi İçin Tıklayınız. >>>>

 

 

 

Ömerli Belediyesi
İşçi Statüsüne geçirilecek personellerin sınav isim listesi ilanı
Başvurusu Kabul Edilenler
Sıra No T.C. Kimlik No Adı Soyadı Bağlı Olduğu Firma Adı Sınav Türü Sınav Tarihi
1 164*****238 ABDULVAHAP DEMİRCAN ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav
13.03.2018

2 185*****958 MEHMET ŞAKİR ŞİMŞEK ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
3 196*****612 HADİCE KAYA ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
4 206*****800 MEHMET ALTUN ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
5 263*****756 CELAL AYKUT ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
6 308*****216 SÜLEYMAN ACAR ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
7 330*****112 MEHMET SELİM AKGÜNDÜZ ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
8 360*****216 ABDULBARİ YILDIRIM ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
9 414*****368 ABDULAZİZ ÜREN ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
10 424*****240 MEHMET MASUM SALMAN ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
11 531*****644 KEMAL DAĞ ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018
12 595*****376 YUSUF KAYA ROZA SOSYAL HİZ.
ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ YEM.YEM.
MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Uygulamalı Sınav 13.03.2018