İMAR PARSELASYON PLANI

 Mardin İli Ömerli  İlçesi,  Yeni Mahallesi  101 ada, 32, 34 , 38, 39, 40,43, 44,45,46, 47,48, 50, 51, 55, 56, 63, 183, 185, 186, 187 parseller  102 ada   9, 10, 15, 22 parseller,  116 ada    54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 73, 104, 107, 108, 131, 153, 154, 155, 167, 169, 170, 171, 175, 176, 177 parseller, 120 ada  49, 50, 51, 58, 78, 90, 91 parseller,  121 ada  1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 parseller, 122 ada     31, 50, 51, 52, 61, 62  parseller,  123 ada   40, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 parseller,  124 ada     57, 58, 59, 64, 85, 90,  102 parseller,   126 ada   4, 5, 6, 7, 8, 109, 110 parseller,   187 ada   165, 166, 167, 168, 169, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 parseller,    188 ada  1,2,3, 91 parseller,  254 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 270 ada  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 305 ada  1 parsel, 310 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller,  311 ada  1, 2, 3, 4, 5 parseller,  312 ada  1 nolu  parsel , 313 ada  1 nolu parsel,   314 ada  1,2  nolu  parseller  315 ada 1 nolu  parsel,  316 ada  1, 2, 3, 4 nolu parseller,  317 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6  parseller,  318 ada 1 parsel, 319 ada 1, 2 parseller, 336 ada 1, 2 nolu  parseller, 337  ada 1, 2, 3 parseller  338 ada 1,2 nolu  parseller, 339 ada 1, 2,3, 4, 5, 6 ,7 parseller 340  ada 1  parsel   ve   kısmen düzenlemeye giren Yeni Mahallesi  101/18, 30, 31, 33, 35, 36, 49, 52, 53, 54, 57, 62, 64, 68, 172, 173 parsel ,  102 ada 6, 8, 11, 18 parsel   116 ada 24, 49, 52, 53, 63, 132, 156 parsel, 120 ada 20, 22, 52, 54, 59 parsel, 122 ada 22, 24, 25, 29, 30, 32 parsel, 123 ada 37, 38, 39, 49, 50, 51, 54, 55 parsel, 124 ada  39, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 84, 86, 88, 89, 92, 93, 94 parsel  126 ada 2, 9, 10  parsel, 186 ada 41 parsel, 187 ada 117, 163, 164, 170 parsel,  188 ada  4, 5, 6, 84, 87, 89, 90  nolu  parseller  ve  Taşgedik Mahallesi  104 ada 25, 26, 27, 28, 29, 30  nolu  parselleri kapsayan 26.04.2018 Tarih ve  15  Sayılı  encümen kararı ile 2018/1 nolu düzenleme sınırı onaylanmış olup , akabinde 24.12.2018 tarih ve 45 sayılı encümen kararı ile onaylanan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 19. Maddesi ile ilgili yönetmeliğe göre düzenlenen parselasyon planının Mardin Büyükşehir Belediye Encümenince 05.02.2019 tarih ve 2019/53 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 3194 sayılı imar Kanunu’nun 19. Maddesine  uygun olarak 1 ay (30 gün) süre ile ilan olunur.