1- 696 Sayılı KHK’nın 127 Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği Başvuru Sonuç Listeleri İlanı

Başvurusu Kabul Edilenler
Sıra No T.C.  Kimlik No Adı Soyadı Bağlı Olduğu Firma Adı Başvuru Durumu
1 164*****238 ABDULVAHAP DEMİRCAN ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
2 185*****958 MEHMET ŞAKİR ŞİMŞEK ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
3 196*****612 HADİCE KAYA ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
4 206*****800 MEHMET  ALTUN ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
5 263*****756 CELAL  AYKUT ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
6 308*****216 SÜLEYMAN  ACAR ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
7 330*****112 MEHMET SELİM  AKGÜNDÜZ ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
8 360*****216 ABDULBARİ YILDIRIM ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
9 414*****368 ABDULAZİZ  ÜREN ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
10 424*****240 MEHMET MASUM SALMAN ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
11 531*****644 KEMAL  DAĞ ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul
12 595*****376 YUSUF KAYA ROZA SOSYAL HİZ.ÖZEL.SAĞLIK-DELTA GÜCÜ TEM.YEM.-MNA TABLDOT ADİ ORTAKLIĞI Kabul

 

 

 

2- 696 Sayılı KHK’nın 127 Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği Başvuru Sonuç Listelerine İlişkin İlan

İLAN

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan incelemeler sonucunda, yasal süresi içerisinde başvuruda bulunanlarla ilgili gerekli şartları taşıdıklarından başvuruları kabul edilen (12) kişilik liste Ek’te gösterilmek suretiyle Tebliğin ‘İlan’ başlıklı 35.maddesi gereğince www.omerli.bel.tr adresinde ilan edilmesi ile yükleniciye bildirilmesine Tespit Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiştir.

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliği 35 inci maddesinde geçen “Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hüküm uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuruları reddedilenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Mardin Valiliği bünyesinde oluşturulan itiraz komisyonuna itirazda bulunabilirler.